Vacature bestuurslid Evenementen wijkvereniging Benoordenhout

De wijk Benoordenhout groeit de komende jaren naar 18.000 bewoners. Kijken we naar de samenstelling dan zien we: 50% < 45 jaar; 25% > 65 jaar; 40% zijn internationals; meerderheid is vrouw; 60 % heeft hogere opleiding.
De wijkvereniging heeft twee doelstellingen die in de statuten als volgt zijn beschreven:
1. Belangenbehartiging van de wijk als geheel.
2. Bevorderen van verbinding in de wijk.
De wijkvereniging heeft ongeveer 1.900 leden en bestaat uit een bestuur en meerdere commissies. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).  Commissies opereren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Verbinding in de wijk

Ten behoeve van het bevorderen van de verbinding in de wijk, worden voor de wijkbewoners evenementen georganiseerd. Voorbeelden zijn: Koningsdag, Sinterklaas, Zeepkistenrace,  Oldtimers activiteiten, Oud- en Nieuw lichtshow, Paashazen en bloemen in de wijk, Valentijn voor wijkgenoten, Corona hulplijn, Open Atelierroute.
Alle activiteiten worden onder verantwoordelijkheid van de wijkvereniging georganiseerd en het bestuur legt daarover verantwoording af aan de ALV.
Voor de meeste activiteiten is een commissie die zorgt voor de uitvoering. Het bestuurslid Evenementen is de schakel tussen (de commissies van) de activiteiten en het bestuur.

Taken

Het bestuurslid evenementen heeft de volgende taken:

  • Bijwonen maandelijkse bestuursvergadering. Als lid van het bestuur deelnemen aan alle   besluitvorming die de wijkvereniging betreft. Meedenken over en vormgeven aan het beleid van de wijkvereniging.
  • Evenementen bedenken en (in samenwerking met commissies) uitvoeren die de verbinding in de wijk bevorderen.
  • Maken jaarplanning van evenementen, inclusief financiële en organisatorische aspecten daarvan. Dit wordt in het bestuur besproken en beoordeeld.
  • Zorgen voor het contact tussen bestuur en alle evenementen commissies. De voortgang van evenementen wordt in het bestuur besproken.
  • Zorgen voor gebruikmaking van de communicatiemiddelen van de wijkvereniging (wijkblad, site, Facebook, nieuwsbrief, Twitter, Instagram, folders). In de communicatie over evenementen moet de wijkvereniging herkenbaar zijn.
  • Meewerken aan de samenstelling van de commissies.
  • Contacten leggen en onderhouden met bedrijven, ondernemers, stadsdeel, gemeente over praktische zaken, sponsoring, subsidies en vergunningen.
  • Er vinden in de wijk ook evenementen plaats die niet onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen. Indien zij bijdragen tot meer verbinding in de wijk, wordt de wijkvereniging erbij betrokken. Het bestuurslid Evenementen zorgt ervoor dat een en ander in goede banen wordt geleid en betrekt het bestuur waar nodig.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Chance Pennington de Jongh, voorzitter bestuur wijkvereniging Benoordenhout 06-22608229.

 

Vorig artikelAanvragen voor ‘Cultuuranker Haagse Hout’
Volgend artikelSpeel een minispel over Theo van Hoytema

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in