Van Alkemadelaan Veilig overhandigt 1000+ handtekeningen aan wethouder

Meer dan 1000 wijkbewoners hebben de petitie van Van Alkemadelaan Veilig (VAV) voor een veilige Van Alkemadelaan ondertekend. Op 30 maart 2023 heeft Marten Bosch namens VAV de handtekeningen en vele reacties van wijkbewoners overhandigd aan Anne Mulder, wethouder Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen. Vervolgens heeft Marten Bosch namens VAV ook ingesproken tijdens de aansluitende vergadering van de gemeenteraad.
De huidige inrichting van de Van Alkemadelaan staat haaks op het geruime tijd geleden ontwikkelde beleid van de gemeente zelf.
Uit de meer dan 1000 handtekeningen en uit de eerdere uitkomsten van Benoordenhout Begroot blijkt hoeveel zorgen wijkbewoners zich maken.
Dit alles moet voor de gemeente toch genoeg zijn om nu snel haar toezegging na te komen en het eigen beleid eindelijk uit te voeren. Dat betekent een spoedige herinrichting van de Van Alkemadelaan met 1 rijstrook per rijrichting met een veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.
U kunt van onze activiteiten en van verdere ontwikkelingen op de hoogte blijven via onze website https://www.vanalkemadelaanveilig.nl/

Vorig artikelAanpak verkeersoverlast belangrijk thema in Benoordenhout. (Wijkblad juni 2022)
Volgend artikelSchriftelijke vragen van raadsleden: aan de slag gaan met de Van Alkemadelaan