Van Alkemadelaan Veilig (wijkblad februari 2021)

De huidige verkeerssituatie op de Van Alkemadelaan is een doorn in het oog van veel wijkbewoners. De veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit aan en rand de Van Alkemadelaan staan onder grate druk. Wij zijn een groep bewoners die zich hebben verenigd in ‘Van Alkemadelaan Veilig’ (VAV). Ons doe! Is dat er een herinrichting van de Van Alkemadelaan komt die recht doet aan het feit dat het om een weg gaat die dwars door een woonwijk loopt. Bij het gemeentelijk project ‘Benoordenhout Begroot’ is gebleken dat er brede steun in de wijk is voor aanpassingen aan de Van Alkemadelaan. Bij dat project konden bewoners plannen voor de wijk indienen. Van de 118 ingediende plannen gaan er 41 over verkeersveiligheid. De Van Alkemadelaan springt hier met vijf plannen nadrukkelijk uit. Het plan ‘Van Alkemadelaan: groenstrook en 2 rijbanen!’ heeft maar liefst 351 ‘likes’ gekregen.

Onze doelen puntsgewijs:
– het terugdringen van het volume van het (vracht)verkeer;
– het terugdringen van de gereden snelheid;
– de inrichting van meer, goede oversteekplekken;
– een verbetering van de veiligheidssituatie op het fietspad en het voetpad; en
– zorgdragen dat verkeer naar en van Scheveningen niet via de Van Alkemadelaan rijdt, maar over de N440.

Vorig artikelGeen wijkborrel vanwege het weer
Volgend artikelAanpak verkeersoverlast belangrijk thema in Benoordenhout. (Wijkblad juni 2022)