Voorstel Openbaar Vervoer

Hierboven verslag Den Haag FM over het voorstel openbaar vervoer in Benoordenhout

Voorstel om het Openbaar Vervoer in het Benoordenhout te verbeteren

Na de opheffing van buslijn 18 en het inkorten van de route van buslijn 20 is onze wijk slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Mensen die wonen en werken in het Benoordenhout hebben behoefte aan rechtstreekse verbindingen met het centrum van Den Haag, grote stations, winkelgebieden, de theaterzone en andere delen van binnen en buiten de stad. In die vervoerbehoefte wordt niet voorzien.

Reizigersvereniging Rover

Daar wil de wijkvereniging verandering in brengen. Omdat de wijkvereniging geen expert is op het gebied van openbaar vervoer hebben we hulp gevraagd aan Reizigersvereniging Rover. Zij hebben een expert naar het huidige buslijnennet laten kijken en zijn met voorstellen gekomen die wel aansluiten op de vervoersbehoeften. Dat voorstel is op 27 november gepresenteerd aan meer dan 80 wijkgenoten.

Het voorstel laat zien dat binnen het huidige OV-budget veel mogelijk is om de bereikbaarheid van onze wijk met het openbaar vervoer te verbeteren. Met het voorstel van Rover krijgt onze hele wijk weer een verbinding met het centrum van Den Haag, de grote stations, de theaters en andere delen van de stad. Ook Clingendael wordt weer bereikbaar.

Positieve reactie

Een ruime meerderheid van de aanwezigen reageerde positief. Een klein deel moest het voorstel nog op zich in laten werken en twee wijkgenoten waren tegen. Bijgevoegd vindt u een uitgebreider verslag van de bijeenkomst. Ook vindt u de sheets die gepresenteerd zijn op de avond met daarin de routekaarten die onderdeel uitmaken van het voorstel. Tijdens de avond zijn alleen de kaartjes getoond die relevant zijn voor het Benoordenhout.

Het voorstel is nog niet in beton gegoten omdat het nog getoetst moet worden op haalbaarheid door de vervoerder en de gemeente. Die gaan er uiteindelijk over. Met hen gaan we de komende periode in gesprek om er voor te zorgen dat het OV in het Benoordenhout verbeterd wordt en aansluit bij de vervoersbehoeften van de mensen die wonen en werken in onze wijk.

Bijlagen

Verslag bijeenkomst 27 november 2019
Sheets bijeenkomst 27 november 2019 (met daarin het voorstel)

Vorig artikelEindrapport Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels
Volgend artikel70 vuilniszakken vuurwerkafval gevuld door 60 moslims in alle vroegte