Vrijwilliger worden

Informatie over vrijwilligers van de wijkvereniging

Wijkverenging Benoordenhout bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers en is (vrijwel) altijd op zoek naar mensen die zich ook willen inzetten voor hun wijk. Er zijn veel mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd in een specifiek onderwerp dat tot het werkterrein van de wijkvereniging behoort? Dan is lid worden van een commissie of werkgroep wellicht een goed idee. Dit zijn de onderwerpen waarmee zij zich bezighouden: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, groen, duurzaamheid, expats, cultuur. De werkgroepen en commissies komen op gezette tijden bij elkaar.

Heeft u belangstelling, vul dan het Contactformulier Vrijwilligers in en kies voor optie 1.

U kunt ook meewerken aan een of meer activiteiten die de wijkvereniging organiseert. De aard van de activiteiten varieert van feestelijk tot creatief en sportief. Ook de doelgroepen lopen uiteen: kinderen, jongeren, volwassenen, expats, ouders en ouderen. Daardoor is ook de behoefte aan vrijwilligers divers. Denk aan:

  • Een creatieve geest die meedenkt over de invulling van een programma
  • Een regelaar die graag organiseert, afspraken regelt, draaiboeken maakt e.d.
  • Iemand met een vlotte pen die teksten schrijft voor folders e.d.
  • Een vriendelijke gastvrouw of -heer die graag een praatje maakt met onze oudere wijkbewoners
  • Extra handen op de dag van een activiteit, bijvoorbeeld voor het opvangen van deelnemers en bezoekers
  • Etc., etc.

Kies voor een taak waar u plezier aan beleeft. Uw voorkeuren en het aantal uren dat u beschikbaar wilt stellen, kunt u aangeven op het Contactformulier Vrijwilligers, kies voor optie 2.