Wensenlijst voor politiek Den Haag  

In elke uitgave van Wijkblad Benoordenhout besteedt Chance Pennington de Jongh, voorzitter van de wijkverenging, aandacht aan onderwerpen die spelen in de wijk. In het augustusnummer blikt hij vooruit. Met een goede reden; leest u maar.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen gebruiken deze zomer om hun verkiezingsprogramma’s uit te werken. Na de zomer zullen de verkiezingscampagnes starten. De gemeenteraadsverkiezing is voor ons de belangrijkste mogelijkheid om voor het belang van onze wijk op te komen.

In een vorige column heb ik het huidige coalitieakkoord van 2019 ‘Samen voor de stad’ nageplozen op punten die specifiek voor het Benoordenhout van belang waren. Een paar quotes daaruit: ‘Opnieuw wordt onze wijk niet genoemd (in het coalitieakkoord).’ ‘Het Benoordenhout heeft de laatste jaren met een achteruitgang van voorzieningen te maken.’ Over de wegbezuinigde bibliotheek: ‘Een voorbeeld waar het Benoordenhout lager in de prioriteitenlijst staat.’ Over de sluiting van Bronovo: ‘De kans dat bij de toekomstige zorg rekening gehouden wordt met de specifieke samenstelling van onze wijk wordt er niet groter op.’ In verband met de groei van de stad en onze wijk wordt voorgesteld een Leefbaarheid Effect Rapportage (LER) uit te voeren op onze wijk om in kaart te krijgen hoe het staat met het voorzieningenniveau ten behoeve van onze wijk: tot heden geen actie. Over het OV in onze wijk spreek ik nog hoopvolle verwachtingen uit die tot heden niet waargemaakt zijn. De wijkvereniging heeft alles uit de kast gehaald om het OV terug te krijgen (WOB-procedure, rechtszaak en Ombudsman). Het heeft effect gehad: in de media verschenen in juni hoopvolle berichten van de wethouder om flexibel vervoer in de wijk te krijgen (de zogenoemde vlinderbus), maar we zijn er nog niet.

Over een ding zijn de loud minority en de silent majority in onze wijk het met elkaar eens: onze wijk wordt in een aantal opzichten stiefmoederlijk behandeld.

Wensenlijst

De wijkvereniging heeft daarom enkele onderwerpen op haar verlanglijstje ten behoeve van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen:

  • Een volwaardige bibliotheek in de wijk die als sociaal, educatief en cultureel centrum zal dienen. Eenzaamheid en stille armoede (wel bakstenen, maar klein inkomen) zijn ook in onze wijk een thema. Een wijkcentrum niet alleen voor deze doelgroep, maar ook voor de doelgroep jonger dan 45 jaar, die 50% van onze wijk uitmaakt. Het wijkcentrum waar wij heden op aangewezen zijn, ligt in Mariahoeve en sluit niet aan op onze wijk. Wil het een aantrekkelijk wijkcentrum worden waar wij ons thuis voelen dat hoort het in onze wijk te liggen met activiteiten van en voor wijkbewoners. De combinatie met een bibliotheek zal de participatie van alle inwoners aanzienlijk verhogen. Dit punt opnemen in een verkiezingsprogramma is voor ons een bewijs dat betreffende politieke partij wel voor het belang van het Benoordenhout staat.
  • Uitvoeren van een Leefbaarheidseffectrapportage  (LER) of vergelijkbaar proces: sinds 2018 is de wijk gegroeid van 12.000 naar 15.000 inwoners en dit is exclusief de te verwachten woning nieuwbouwplannen van ANWB, Bronovo, winkelcentrum Duinzigt en Poortgebouw. Met deze woningbouwprojecten schatten wij de groei tussen de 1.000 en 1.500 woningen en dat komt erop neer dat we in de komende jaren uitkomen op rond de 18.000 wijkbewoners.
  • Uitvoeren van de raadsmotie over het OV: het invoeren van flexibel OV (vlinderbus) in de wijk, in het bijzonder voor Uilennest en Duinzigt. Na hoopvolle berichten in de media leert de ervaring met dit dossier dat we dit soort berichten helaas met scepsis moeten lezen. Daarom toch een oproep om dit te bewerkstelligen.
  • De sluiting van het Bronovo ziekenhuis blijft zorgen baren, zeker omdat de verbouwing van het Westeinde Ziekenhuis tot 2035 duurt. Dat betekent een verdere afname aan zorgcapaciteit, terwijl de bevolking met 100.000 inwoners stijgt en er een sterke vergrijzing plaatsvindt. Van de lokale politieke partijen mogen we verwachten dat zij zich hard maken voor voldoende zorg- en beddencapaciteit en dat zij de landelijke politiek mobiliseren waar nodig.
  • Teneinde als wijk volwaardig gesprekspartner te zijn over de ANWB-nieuwbouwplannen: een grenscorrectie die het ANWB-terrein bij den Haag voegt zodat wij als kiezers voor ons belang kunnen opkomen bij onze gemeente.
  • Evenredige verdeling over de stad van geluidsoverlast door het Malieveld, handhaving van de geluidsnormen en inrichten van klachtenlijn.
  • Tegengaan van splitsing van appartementen en verkamering. Onze wijk draagt met voornoemde groei, inclusief sociale woningbouw, bij om de woning schaarste door groei van den Haag tegen te gaan. Deze additionele groei leidt tot nog meer auto’s en fietsen in de straat. Er is een grens aan de groei in onze wijk.
  • Onze duurzame wijkalliantie (lees Duursaam Benoordenhout) heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een Wijk Warmte Visie (WWV). Dit hebben we op eigen initiatief gedaan, ondanks dat we niet genoemd zijn op het lijstje van de wethouder van wijken die in aanmerking zouden komen voor energietransitie. De participatiegraad in de wijk om dit tot stand te brengen is groot. Daarom verwachten wij dat onze WWV uitgangspunt is bij de plannen voor energietransitie voor onze wijk.Bovenstaande lijst is lang niet volledig, maar staat wel voor de grootste zorgen die onze wijkbewoners hebben. Laten we met zijn allen tot de aanstaande verkiezingen alert zijn op wat er in de verschillende verkiezingsprogramma’s staat. Daarom op deze plaats ook en vooral een oproep aan de politieke partijen, want die gaan daarover.Ten slotte, als u lid bent van een politieke partij en het verkiezingsprogramma op de agenda staat dan is er al een mooie vraag die u kunt stellen: “Wat gaat onze partij doen voor het Benoordenhout?”

    Chance Pennington de Jongh

Vorig artikelSpeel een minispel over Theo van Hoytema
Volgend artikelWijkblad nr. 4 is uit