Wijkblad artikel: International Corner

Pien in Torino, november 2022

Onderstaand artikel is een vertaling van het Engelstalige artikel Regina (Pien) van der Hoeven. Historian, Writer, Journalist, geschreven door Georgia Regnault, dat verscheen in de International Corner in het februarinummer 2023 van het Wijkblad Benoordenhout. 

Regina (Pien) van der Hoeven: historicus, schrijver, journalist

In het decembernummer van het Wijkblad Benoordenhout stond een kort artikel over Pien van der Hoeven en haar nieuwste boek Spoken: Nepnieuws en de Amerikaanse Oorlogen in Vietnam en de Golf. Ik was toen al een interview met Pien aan het plannen. Ik had haar in juni 2022 ontmoet na het gesprek in de Duinzichtkerk en vond haar zo’n veelzijdige vrouw dat ik meende dat er waarschijnlijk meer mensen in haar geïnteresseerd zouden zijn.

Pien is geboren en grotendeels getogen in Nederland en woonde op veel verschillende plaatsen. Twaalf jaar geleden verhuisde zij met haar gezin naar Benoordenhout. Zij en haar man Jasper hebben drie kinderen: een 21-jarige tweeling – een jongen en een meisje – en een 17-jarige dochter die binnenkort eindexamen doet. Als peuter woonde Pien korte tijd in Frankrijk en omdat haar familie van reizen hield, maakten ze regelmatig diverse uitstapjes, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Voordat zij naar de Universiteit van Amsterdam ging om moderne geschiedenis te studeren, deed Pien mee aan een uitwisselingsprogramma in de Verenigde Staten. Zij werd geplaatst op de Universiteit van Kansas in Lawrence.

Twee Paleizen

Pien voltooide in 1994 haar studie in Amsterdam en promoveerde enkele jaren later aan de Universiteit Leiden. Haar proefschrift, getiteld Twee kranten, Twee Paleizen: Over de oorsprong van NRC Handelsblad, onderzocht de totstandkoming in 1970 van het dagblad NRC Handelsblad. Deze krant ontstond na de fusie van het Amsterdamse Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamse Courant. In 2012 breidde ze haar proefschrift uit tot een volledig boek, getiteld Het succes van een kwaliteitskrant: De ontstaansgeschiedenis van NRC Handelsblad. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die deze krant alleen NRC noemen en anderen Handelsblad. De lezer kan raden met welke stad zij zich associëren!

Pien omschrijft zichzelf als historicus, maar ze is ook schrijver en journalist. Haar publicatie over het Nederlandse veiligheidsbeleid werd bekroond met de prijs van Instituut Clingendael. Ook schreef zij over Marshallhulp aan Nederland en over oorlogsjournalistiek.

Afgelopen oktober 2022 organiseerde ik in Den Haag een symposium voor 150 Amerikaanse en Europese alumnae van mijn Amerikaanse college, Mount Holyoke. Het thema was Building a More Just Society en een van onze vier panels had als onderwerp A More Just Society: The Role of Information. Nadat ik Pien in de Duinzichtkerk had gehoord en online enkele andere interviews met haar had beluisterd, nodigde ik haar uit om mee te doen. Zo begon mijn interesse in haar als persoon.

Tegenwind

Toen ik Van der Hoeven vroeg of ze aan sport of vrijwilligerswerk deed, begonnen haar ogen te glanzen. Enthousiast vertelde ze me over haar hobby van de afgelopen vijf jaar, het roeien in een skiff. Pien neemt dit zo serieus dat ze in het najaar, toen ik haar vroeg of ze mee wilde doen aan het symposium, eerst twijfelde omdat er dat weekend een race was. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Toen we bij elkaar kwamen voor dit interview, was ze te laat omdat ze haar skiff moest afleveren in Voorschoten – zodat die naar Turijn kon worden vervoerd voor een race van 10,5 km dat komende weekend – en op de terugweg veel tegenwind had! Pien zit ook in het bestuur van haar roeivereniging.

Als telg uit de bekende familie Van Beuningen is Pien voorzitter van de Commissie Sociale Cohesie van het Elise Mathilde Fonds, opgericht in 1935 door Elise Mathilde, het tiende en jongste kind van de familie Van Beuningen. Het doel van de stichting is ‘het ondersteunen van instellingen die een algemeen maatschappelijk doel nastreven en het ondersteunen van personen die buiten hun schuld in moeilijkheden zijn geraakt’, bij voorkeur in de omgeving van Rotterdam en Utrecht. Naast het verlenen van financiële of materiële steun is het familielandhuis Noorderheide in Vierhouten beschikbaar voor organisaties, kleine bedrijven en/of liefdadigheidsinstellingen die een plek zoeken voor een retraite of besloten bijeenkomsten. Het werd gebouwd in 1939-1941 door een van de oudere broers van Elise Mathilde, D.G. van Beuningen, koopman, reder en kunstverzamelaar. Ooit was het een klein museum waarin de kunstwerken die hij had verzameld waren ondergebracht. In 1958 schonk hij zijn collectie aan Museum Boijmans in Rotterdam. Als dank is Van Beuningen toegevoegd aan de naam van het museum. Landhuis Noorderheide is nu een rijksmonument.

Omdat Van der Hoeven zich ook inzet voor het behoud van het Nederlands als literaire en wetenschappelijke taal heeft ze in 2018 de Elise Mathilde Essayprijs in het leven geroepen. Deze wordt jaarlijks uitgereikt door Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in samenwerking met het Genootschap Onze Taal en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Je kunt met recht zeggen dat Pien van der Hoeven een vrouw is met veel interesses, talenten en energie!

Georgia Regnault

Vorig artikelWijkCafé
Volgend artikelViolisten gevraagd voor Sinfonietta Den Haag