Wijkblad van Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkblad BenoordenhoutHet wijkblad Benoordenhout is een uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout.

Wijkblad Benoordenhout komt 6 keer per jaar uit rond half februari, april, juni, augustus, oktober en december. De oplage is 9.000 exemplaren per keer.

Abonnementen

Niet-bewoners van het Benoordenhout kunnen zich op het wijkblad abonneren door € 30,- per kalenderjaar (= 6 nummers) over te maken op 34INGB0003804427 ten name van Wijkvereniging Benoordenhout te Den Haag, met vermelding van het complete verzendadres.

Bezorging

Heeft u het Wijkblad niet ontvangen? Stuur dan een e-mail aan missionmail@mail.com met een cc naar wijkblad@wvbn.nl  U kunt het wijkblad ook afhalen bij Dailykiosk aan het Van Hoytemaplein of De Bakery aan het Willem Royaardsplein.

Wilt u adverteren in het wijkblad? Klik dan hier.

Bent u geïnteresseerd in het archief van de wijkbladen? Klik dan hier.

Verschijningsdata Wijkblad Benoordenhout

NummerJaarInleveren kopij + advertentiesVerspreiding 
12022 3 januari medio februari
220227 maartmedio april
320222 meimedio juni
420224 julimedio augustus
520225 september
medio oktober
620227 novembermedio december