Wijkblad van Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkblad BenoordenhoutHet wijkblad Benoordenhout is een uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout.

Wijkblad Benoordenhout komt 6 keer per jaar uit rond half februari, april, juni, augustus, oktober en december. De oplage is 9.000 exemplaren per keer.

Abonnementen

Niet-bewoners van het Benoordenhout kunnen zich op het wijkblad abonneren door € 30,- per kalenderjaar (= 6 nummers) over te maken op 34INGB0003804427 ten name van Wijkvereniging Benoordenhout te Den Haag, met vermelding van het complete verzendadres.

Bezorging

Heeft u het Wijkblad niet ontvangen? Stuur dan een e-mail aan missionmail@mail.com. U kunt het wijkblad ook afhalen bij Dailykiosk aan het Van Hoytemaplein, bij Florence Oostduin aan de Goetlijfstraat, bij Printrs aan de Weissenbruchstraat en bij Resto The Clipper aan het Willem Royaardsplein.

Wilt u adverteren in het wijkblad? Klik dan hier.

Bent u geïnteresseerd in het archief van de wijkbladen? Klik dan hier.

Verschijningsdata Wijkblad Benoordenhout

NummerJaarInleveren kopij + advertentiesVerspreiding 
12021 4 januari medio februari
22021 1 maartmedio april
32021 3 meimedio juni
42021 5 julimedio augustus
52021 6 september
medio oktober
62021 8 novembermedio december