Wijkblad van Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkblad BenoordenhoutHet wijkblad Benoordenhout is een uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout.

Wijkblad Benoordenhout komt 6 keer per jaar uit rond half februari, april, juni, augustus, oktober en december. De oplage is 9.000 exemplaren per keer.

Abonnementen

Niet-bewoners van het Benoordenhout kunnen zich op het wijkblad abonneren door € 30,- per kalenderjaar (= 6 nummers) over te maken op 34INGB0003804427 ten name van Wijkvereniging Benoordenhout te Den Haag, met vermelding van het complete verzendadres.

Bezorging

Heeft u het Wijkblad niet ontvangen? Stuur dan een e-mail aan missionmail@mail.com. U kunt het wijkblad ook afhalen bij Dailykiosk aan het Van Hoytemaplein, bij Florence Oostduin aan de Goetlijfstraat en bij Resto The Clipper aan het Willem Royaardsplein.

Wilt u adverteren in het wijkblad? Klik dan hier.

Bent u geïnteresseerd in het archief van de wijkbladen? Klik dan hier.

Verschijningsdata Wijkblad Benoordenhout

NummerJaarInleveren kopij + advertentiesVerspreiding 
12021 4 januari medio februari
22021 1 maartmedio april
32021 3 meimedio juni
42021 5 julimedio augustus
52021 6 september
medio oktober
62021 8 novembermedio december