Wijkblad van Wijkvereniging Benoordenhout

Wijkblad benoordenhout 2023 nummer 1Het wijkblad Benoordenhout is een uitgave van de Wijkvereniging Benoordenhout.

Wijkblad Benoordenhout komt 6 keer per jaar uit rond half februari, april, juni, augustus, oktober en december. De oplage is 9.300 exemplaren per keer.

Een digitale wijkblad van het wijkblad vindt u hier.

Abonnementen

Niet-bewoners van het Benoordenhout kunnen zich op het wijkblad abonneren door € 30,- per kalenderjaar (= 6 nummers) over te maken op 34INGB0003804427 ten name van Wijkvereniging Benoordenhout te Den Haag, met vermelding van het complete verzendadres.

Bezorging

Heeft u het Wijkblad niet ontvangen? Stuur dan een e-mail aan info@zekerverspreid.nl met een kopie naar wijkblad@wvbn.nl  U kunt het wijkblad ook afhalen bij Dailykiosk aan het Van Hoytemaplein of De Bakery aan het Willem Royaardsplein.

Wilt u adverteren in het wijkblad? Klik dan hier.

Bent u geïnteresseerd in het archief van de wijkbladen? Klik dan hier.

Verschijningsdata Wijkblad Benoordenhout

NummerJaarInleveren kopij + advertenties vóór:Verspreiding
620236 novembermedio december
120241 januarimedio februari
220244 maartmedio april
320246 meimedio juni
420241 julimedio aug
520242 septembermedio oktober
620244 novembermedio december